Croeso i borth ariannu Cyngor Celfyddydau Cymru


Dyma’r camau cofrestru pwysig.

Ymgeiswyr blaenorol

Peidiwch â cheisio cofrestru am gyfrif newydd os ydych chi wedi gwneud cais am grant o'r blaen.
Bydd angen i chi gysylltu â ni am god i chi allu cysylltu â'ch hen gyfrif. Cysylltwch â ni a byddwn ni’n anfon cod atoch.

Newydd?

Os nad ydych chi wedi gwneud cais am arian o'r blaen neu heb gofrestru ar y porth, cliciwch yma i greu cyfrif.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Os ydych chi wedi gwneud y camau uchod, a'ch bod wedi derbyn cadarnhad bod eich cyfrif yn barod, cliciwch yma i fewngofnodi.


Mae gan ein gwefan yn www.arts.wales/cy/ariannu yr holl fanylion ac arweiniad am ein cynlluniau grant.

Rydych chi wedi creu eich cyfrif 


Y cam nesaf yw creu proffil eich cyfrif

Gofynnir i chi gwblhau'r canlynol

 • Ydych chi'n unigolyn neu'n sefydliad?

 • Eich manylion cyswllt

 • ​​​​​​Manylion eich sefydliad (os ydych chi'n cofrestru fel sefydliad)
   

 Cliciwch yma i greu proffil eich cyfrif 

Diolch! Bron yna.

Diolch i chi am gwblhau eich cofrestriad.

Cyn y gallwch gyrchu nodweddion porth y cais am grant, mae angen i chi gadarnhau eich cyfeiriad e-bost.
Cliciwch yma yna cliciwch ar y botwm cadarnhau. Byddwch yn derbyn e-bost gan dimateb@celf.cymru. Cliciwch y ddolen yn yr e-bost i gadarnhau eich cyfeiriad e-bost.

Croeso i Borth Cyngor Celfyddydau Cymru


Os gwelwch yn dda ymgyfarwyddo â'ch porth newydd, a'i nodweddion.

Mae 3 prif faes i chi:


Grantiau

Yma gallwch chi ddechrau a rheoli unrhyw gais am grant. Gallwch:

 • Cyrchwch eich ffurflenni cais

 • Rheoli eich grant gan gynnwys eich taliadau ac amodau'r grant

 • Cyrchwch eich adroddiadau cwblhauGweinyddiaeth

Yma rydych chi'n rheoli'ch cyfrif

 • Diweddaru manylion yr ymgeisydd

  • i unigolion - cyfeiriad, manylion cyswllt, iaith gyswllt, ac ati

  • i sefydliadau - cyfeiriad, cysylltiadau sefydliad, manylion cyswllt, iaith gyswllt, ac ati

 • Rhowch wybodaeth orfodol i ni fel:eich gwybodaeth cydraddoldeb

  • eich manylion bank

  • eich dogfennau llywodraethu (ar gyfer sefydliadau priodol)


Proffil (eich enw)

Yma gallwch reoli cyfeiriad e-bost a chyfrinair eich cyfrif

 • Diweddarwch eich cyfeiriad e-bost

 • Newid eich cyfrinair


________________________________________

Trwy ddefnyddio'r wefan rydych chi'n cytuno i'n defnydd o gwcis, gan gynnwys gosod a darllen cwcis ar eich dyfais.

Gallwch ddewis cyfyngu neu rwystro cwcis trwy osodiadau eich porwr ar unrhyw adeg. I gael mwy o wybodaeth am sut i wneud hyn, ac am gwcis yn gyffredinol, gallwch ymweld â www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. Sylwch y gellir gosod cwcis penodol cyn gynted ag y byddwch yn ymweld â'r Wefan, ond gallwch eu tynnu gan ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol y gallai cyfyngu neu rwystro cwcis a osodir ar y wefan effeithio ar ymarferoldeb neu berfformiad y wefan, neu eich atal rhag defnyddio rhai gwasanaethau a ddarperir trwy'r wefan.