Newydd i'n porth?

Gwelir ein hafandudalen ar gyfer arweiniad am sut i gael mynediad.

Eisoes wedi cofrestru?

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar ein porth, mewngofnodwch ar y tudalen yma.


Trwy ddefnyddio’r system hon i greu proffil ymgeisydd, a/neu wneud cais, rydych yn cytuno:

  • Os mai chi yw’r person sy’n creu proffil ymgeisydd, chi fydd ‘gweinyddwr’ yr ymgeisydd hwnnw.

  • Byddwch yn cadw’ch manylion cyswllt eich hun yn gyfredol trwy olygu eich proffil ymgeisydd.

  • Rydych yn cytuno i gadw’ch manylion mewngofnodi’n ddiogel ac na fyddwch yn eu rhannu ag unrhyw drydydd parti nad yw wedi’i awdurdodi i’w cael.

  • Sicrhewch eich bod yn cadw’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair yn ddiogel a pheidiwch â’u rhannu â thrydydd partïon. Ni fyddwn byth yn gofyn ichi ddatgelu’r enw defnyddiwr a’ch cyfrinair.


Trwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis, gan gynnwys gosod a darllen cwcis ar eich dyfais.

Gallwch ddewis cyfyngu neu rwystro cwcis drwy osodiadau eich porwr ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth am sut i wneud hyn, ac am gwcis yn gyffredinol, gallwch fynd i www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu. Mae’n bosibl y bydd rhai cwcis yn ael eu gosod cyn gynted ag yr ewch i’r wefan, ond gallwch eu tynnu gan ddefnyddio gosodiadau eich porwr.

Fodd bynnag, cofiwch y gall cyfyngu neu rwystro cwcis a osodir ar y wefan effeithio ar ymarferoldeb neu berfformiad y wefan, neu eich atal rhag defnyddio rhai gwasanaethau a ddarperir trwy’r wefan.

Os oes gennych gwestiwn ynghylch creu’ch cyfrif, neu am unrhyw beth arall, cysylltwch â ni yma

    Mewngofnodi gydag e-bost a chyfrinair

    Anghofio'r cyfrinair?